UPIS SINDIKATA U REGISTAR

 •    Opširnije

Polazeći od Pravilnika o upisu sindikata u registar („Sl. glasnik RS“ br. 10/2010 i 50/05) u Stručnoj službi Saveza samostalnih sindikata Srbije pripremljen je ogledni primerak zahteva i drugih akata potrebnih za upis, promenu podataka (naziva i sedišta) i brisanje u Registru sindikata.
O formi i sadržaju navedenih akata obavljene su konsultacije sa predstavnicima Ministarstva za rad i socijalnu politiku u kome se vodi Registar sindikata.
Korišćenje oglednih primeraka treba da olakša ažuriranje dokumentacije potrebne za izdavanje rešenja o upisu u Registar i legitimisanje pravnih subjekata iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.

 

Dokumente je moguće preuzeti u pdf. ekstenziji klikom na aktivno polje

 

- Prečišćen tekst Pravilnika o upisu sindikata u registar („Sl. glasnik RS“ Br. 10/2010)                        | | PDF.

 

- Potrebni podaci za izdavanje potvrde o upisu                                                       | | PDF. | DOC.

 

- Uputstvo za upis sindikalne organizacije u Registar                                                         | | PDF.

 

- Ogledni primerci obrazaca                                            ||A - A1  ||B - B1  ||V - V1  ||G - G1  ||D - D1

 

- Pismo Udruženju banaka Srbije                                                                                       | | PDF.

 

- Tumačenje Ministarstva rada i socijalne politike                                                                       | | PDF.

 

- Ogledni primerak Potvrde o licu ovlašćenom za zastupanje i predstavljanje                                  | | PDF.