STATUTARNI ODBOR SSSS

•• Opširnije

Cerović Nataša - predsednica

Gradska uprava grada Beograda

11000 Beograd

Kraljice Marije 1/17

 011/715-73-94

natasa.cerovic@beograd.gov.rs

 

Jovanović Dragana

Dom zdravlja Kragujevac

 34000 Kragujevac

Kralja Milutina 1

034/323-087

gagajovanovic2211@gmail.com

Kručičan Slađana

"VD Sibnica" DOO Beograd

11210 Beograd

Pančevački put 200

011/2712-139

sladjakru@gmail.com

Kovač Ivan

ŠG Sombor JP Vojvodina šume

25272 Bački Monoštor

Dolska 57

ivakovac@hotmail.com 

Paunović Marko

SO SS PU "Dragica Lalović"

18310 Bela Palanka

Koste Tošica 3/15

018/855-038 office.mpaunovic@gmail.com

Stamenković Milan

"Energetika" DOO Kragujevac

34000 Kragujevac

Prvoslava Rakovića 4  mstamenkovic@energetika-kragujevac.com