PRIKAZ MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA

6. jun 2016  •7•    Opširnije

Visoka stopa nezaposlenosti, niska stopa zaposlenosti, deindustrijalizacija, veoma izražena korupcija, rasprostranjena siva ekonomija, visoke cene osnovnih životnih namirnica i u mnogo toga ostalog što ima negativni predznak, za posledicu ima sve teži materijalnio i socijalni položaj zaposlenih.....
(za kompletan tekst potrebno je kliknuti na naslov ili Opširnije)

PRIKAZ MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA  ZA 2014.

6. avgust 2015  •6•    Opširnije

Najbolji pokazatelj materijalnog položaja građana Srbije je činjenica da, prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, stopa rizika od siromaštva iznosi 24,6%. Drugim rečima, svaki četvrti stanovnik u Republici ima rizik do postane siromašan ili to već jeste, po čemu smo, nažalost, na prvom mestu u Evropi.....
(za kompletan tekst potrebno je kliknuti na naslov ili Opširnije)

PRIKAZ MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA 1 ZA 2013.

25. februar 2013  •5•    Opširnije

Procenjeno je da ukupne ekonomske aktivnosti u 2012. godini, merene bruto domaćim proizvodom i iskazane u cenama prethodne godine, imaju realni pad od 1,9% u odnosu na prethodnu godinu. Posmatrano po aktivnostima, najveći rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sledećim sektorima: informisanje i komunikacije, stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti, administrativne i pomoćne uslužne delatnosti. Najveći pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, ostale uslužne delatnosti i sektoru usluge smeštaja i ishrane....
(za kompletan tekst potrebno je kliknuti na naslov ili Opširnije

PRIKAZ MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA 7

6. septembar 2012  •4•    Opširnije

Za jun 2012. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje jun 2012. godine/prosek 2011. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 97,5 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 105,6. ...
(za kompletan tekst potrebno je kliknuti na naslov ili Opširnije

PRIKAZ MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA 6

30. avgust 2012  •3•    Opširnije

Prosečna zarada isplaćena u maju 2012. godine u Republici Srbiji iznosi 56.206 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u aprilu 2012. godine, nominalno je manja za 3,9%, a realno je manja za 5,2.. ...
(za kompletan tekst potrebno je kliknuti na naslov ili Opširnije

PRIKAZ MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA 5

20. jun 2012  •2•    Opširnije

Prosečna zarada isplaćena u aprilu 2012. godine u Republici Srbiji iznosi 58465 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u martu 2012. godine, nominalno je veća za 4,2%, a realno je veća za 3,6. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u aprilu 2012. godine u Republici Srbiji iznosi 42215 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u martu 2012. godine, nominalno je veća za 4,1%, a realno je veća za 3,5%. ...
(za kompletan tekst potrebno je kliknuti na naslov ili Opširnije

PRIKAZ MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA 4

17. maj 2012  •1•    Opširnije

Prosečna zarada isplaćena u martu 2012. godine u Republici Srbiji iznosi 56125 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u februaru 2012. godine, nominalno je veća za 1,1%, a realno je ostala ista.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u martu 2012. godine u Republici Srbiji iznosi 40562 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u februaru 2012. godine, nominalno je veća za 1,4%, a realno je veća za 0,3%....
(za kompletan tekst potrebno je kliknuti na naslov ili Opširnije