ZAKON O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI

25 PLAN DELOVANJA SA POSEBNIM MERAMA

ZAKON O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU

24 Opširnije

ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

23 Opširnije

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA
OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

22 Opširnije

ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

21 Opširnije

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA

20 Opširnije

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM

19 Opširnije

ZAKON O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA

18 Opširnije

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

17 Opširnije

ZAKON O POJEDNOSTAVLJENOM RADNOM ANGAŽOVANJU
NA SEZONSKIM POSLOVIMA U ODREĐENIM DELATNOSTIMA

16 Opširnije

ZAKON O PREDUZEĆIMA

15 Opširnije

ZAKON O PREDUZEĆIMA 2

14 Opširnije

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

13 Opširnije

ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI
I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM

12 Opširnije

ZAKON O RADU

11 Opširnije

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU

10 Opširnije

ZAKON O SPREČAVANNJU DISKRIMINACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM

9 Opširnije

ZAKON O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU

8 Opširnije

ZAKON O ŠTRAJKU

7 Opširnije

ZAKON O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH
NA PRIVRREMENI RAD U INOSTRANSTVO
I NJIHOVOJ ZAŠTITI

6 Opširnije

ZAKON O VOLONTIRANJU

5 Opširnije

ZAKON O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRJANAMA
I LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

4 Opširnije

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU
ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

3 Opširnije

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

2 Opširnije

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

1 Opširnije