PREDSEDNIK SSSS
LJUBISAV ORBOVIĆ

•• Opširnije

LJUBISAV ORBOVIĆ, rođen je 1960. godine u Beogradu. Plodnu sindikalnu karijeru započeo je kao sekretar, a zatim i predsednik sindikata beogradskog ''Rekorda“, da bi kasnije bio i član Predsedništva i Veća Saveza sindikata opštine Rakovica, kao i Gradskog odbora Sindikata hemije i nemetala Beograda. Bio je predsednik Pododbora prerade gume i kaučuka Srbije, član Veća Saveza samostalnih sindikata Beograda i Srbije, kao i sekretar i predsednik Sindikata hemije i nemetala Srbije. U dva mandata biran je na funkciju potpredsednika Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije. Bio je član Svetskog borda sindikata hemije i nemetala (SFIR). Član je Socijalno ekonomskog saveta Republike Srbije, Republičkog saveta za zapošljavanje i Saveta za evropske integracije. Za predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije izabran je 2007. godine, a poverenje delegata dobio je i na 14. i 15. kongresu, održanim 2010. i 2015. godine. Na 16. Kongresu, juna 2020. godine, izabran je ponovo za predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije, u narednom petogodišnjem periodu.