KOLEKTIVNIM UGOVOROM DO DOSTOJANSTVENOG RADA

jul 2014  •2•    Opširnije

U saradnji i uz podršku Solidar Suisse - Swiss Labour Assistence SLA, Savez samostalnih sindikata Srbije sprovodi projekat „Kolektivnim ugovorom ka agendi Dostojanstvenog rada u Srbiji“. Imajući u vidu aktuelne najave vezane za izmene Zakona o radu, a pre svega otvaranje pitanjа proširenog dejstva kolektivnih ugovora, u ovom projektu smo se fokusirali na kolektivna prava i njihovu zaštitu čiji je rezultat i ova publikacija.
Nepoštovanjem kolektivnih ugovora, odbacivanjem kolektivnog pregovaranja kao načina sporazuma i uspostavljanja odnosa na relaciji radnici-poslodavci i negiranje uloge sindikata u pregovaračkom procesu, kao ravnopravnog i odgovornog socijalnog partnera, podriva se temelj participativne demokratije i ekonomsko-socijalnog održivog razvoja društva.

MLADI U SINDIKATU

maj 2012  •1•    Opširnije

Mladi članovi SSSS inicirali su prvo sistemsko istraživanje u Srbiji o mladima u/i sindikatu. Rezultati istraživanja temeljno su sagledani i pružaju osnov za zaključke i preporuke koji se mogu primenjivati i razvijati i narednih godina.
Po prvi put obuhvaćene su sve kategorije mladih od 15 do 35 godina i to: nezaposleni, učenici, studenti, zaposleni koji su članovi sindikata i zaposleni koji nisu članovi, kao i grupe iskusnih sindikalnih funkcionera i aktivista. Dobijeni rezultati oslikavaju stavove pomenutih kategorija iz svih krajeva Srbije i daju najpotpuniju osnovu za sistemski odgovor i razvijanje strategije za organizovanje mladih u sindikatu.
Izdavači: Savez samostalnih sindikata Srbije, Sekcija mladih, SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance, SLA-Kancelarija u Srbiji, Fondacija Friedrich Ebert u Beogradu
Izvršni izdavač: SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance, SLA-Kancelarija u Srbiji
Autori: Danica Radaković, WB-SEC, Marko Stojanović, Građanske Inicijative, Marina Šolić Vojinović, WB-SEC, Bojana Bijelović, Sekcija mladih SSSS