KONTAKT

 

TELEFON:

 

PREDSEDNIK SSS SRBIJE

LJUBISAV ORBOVIĆ

3233-339

FAX: 3236-043

  predsednik@sindikat.rs

SEKRETAR VEĆA SSS SRBIJE

ZORAN MIHAJLOVIĆ

3231-505

FAX: 3236-043

 zoran_mihajlovic@yahoo.co.uk

 tanja.malenovic@sindikat.rs

POTPREDSEDNICI VEĆA SSSS

3236-043

kabinet@sindikat.rs

#

3239-268

FAX:3232-347

sindikatuprave@sindikat.rs

DUŠKO VUKOVIĆ

3238-728

sindikat.gradjevinarstva@gmail.com

GORAN MILIĆ

021/457-122

FAX:021/457-472

predsednik@sssv.rs

#

3231-532

predsednik@sindikat-beograda.rs

#

3231-641

sms@sindikat.rs

OLIVERA BOBIĆ

018 247-845

sindnis@yahoo.com

 

   

ŠEF KABINETA I PROTOKOLA

 SVETLANA MANČIĆ

3335-160

FAX: 3236-043

svetlana.mancic@sindikat.rs

ODELJENJE ZA EKONOMSKA I SOCIJALNA PITANJA

DR RAJKO KOSANOVIĆ

3335-177

ekonomsko@sindikat.rs

ŠEF ODELJENJA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

 IVAN PAVIĆEVIĆ

3335-184

3335-189

intdep@sindikat.rs

ŠEF ODELJENJA ZA

FINANSIJSKO-KNJIGOVODSTVENE POSLOVE

RADMILA ALBIJANIĆ

3243-990

radmila.albijanic@sindikat.rs

PR SLUŽBA

VLADAN OBRADOVIĆ

3335-175

vladan@sindikat.rs

ARHIVA

3241-322

FAX: 3241-322

 

ODELJENJE OPŠTIH POSLOVA

NIKOLA NIKOLIĆ

3335-194

nikola@sindikat.rs

ŠEF ODELJENJA ZA PRAVNA PITANJA

SLOBODAN LALOVIĆ

3335-179

pravna@sindikat.rs