POLITIKA PRIVATNOSTI

april 2021.  •    Opširnije

Radna prava Aplikacija „Radna prava za tebe“ čuva privatnost svih korisnika ove Aplikacije (u daljem tekstu: Aplikacija) i štiti lične podatke Korisnika. Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi.

Ova Aplikacija ne prikuplja nikakve podatke
Možete koristiti ovu Aplikaciju bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi. Naša aplikacija ne zahteva, ne prikuplja i ne koristi Vaše lične podatke, Vaše e-mail adrese, niti bilo koje druge podatke na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani. Naša Aplikacija ne prikuplja nikakve podatke o korisnicima niti njihovim uređajima, kao ni o ostvarenim rezultatima Kviza. Ne postoje prijava niti registracija korisnika. Sve informacije o ostvarenim poenima u Kvizu se čuvaju isključivo na uređaju sa Android OS na kome se koristi Aplikacija. Podatke o poenima nikako ne povezujemo ni sa jednim korisnikom niti sa drugim aplikacijama.

Dozvole
Ova Aplikacija ne traži korišćenje bilo koje visokorizične ili osetljive dozvole, kao što su dozvole za SMS i evidenciju poziva.

Maloletni korisnici
Savetujemo roditeljima i korisnicima da poduče maloletna lica o sigurnom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na internetu. Ova Aplikacija ne prikuplja i ne koristi lične podatke maloletnih lica.

Drugi internet sajtovi
Naša Aplikacija može sadržati linkove za internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.
U sekciji Kontakt naše Aplikacije nalaze se linkovi za društvene mreže Sekcije mladih SSSS. Ova Aplikacija ne koristi i ne čuva podatke o Vašim nalozima sa društvenih mreža.

Upotreba kolačića (Cookies)
Aplikacija ne koristi kolačiće (cookies).